آخرین اخبار : 

رئیس جمهور کرواسی

رئیس جمهور کرواسی از یک زن شکست خورد!!

wpid-HEKolindaGrabarKitarovic-255x300.jpg رئیس جمهور کرواسی رئیس جمهور کرواسی یوسییوویچ در انتخابات ریاست جمهوری از خانم کولیندا گرابار-کیتاروویچکه قبلا در دولت وی وزیر امور خارجه بود شکست خورد.کولیندا گرابار کیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی یوسییوویچ را به دلیل اینکه نتوانست با رکود اقتصادی شش ساله را در کرواسی از بین ببرد و نرخ 20 درصد بیکاری را کاهش بدهد مورد انتقاد قرار داد و رقیب ...